• Forsker Lars Johan Naustvold ved Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen plukker plastavfall ved Hove i Arendal. Mens vanlig plastavfall kan samles inn, er mikroplasten et langt større problem. Den hoper seg opp i både sjøfugl, fisk og skjell. FOTO: Espen Bierud

Plastavfall hoper seg opp i Skagerrak

Forskere er bekymret over de store mengdene plast som flyter rundt i Skagerrak. Den kan kvele sjøfugl og ødelegge hjellene på fisken.