— Vi har vært oppe med drone, og geolog har vurdert fjellet og sett på bilder. Partiet steinraset kom fra må sikres, men vi vurderer at det er ingen omgående fare for nye ras, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Oscar Walskaar, i en uttalelse.

Fjellet må enten boltes eller sprenges vekk. Det blir en vurdering et fjellsikringsfirma vil ta i samråd med geolog. Sikringen av fjellet vil skje innen to måneder.

Rundt 30- 40 steiner raste mandag ned på fylkesgrensa mellom Vest-Agder og Rogaland, og traff veibanen på E 39. Den største steinen var på 150 kilo, og seks, sju var på rundt 50 kilo.

Ingen ble skadet, men en bilist var uheldig og fikk stein over bilen.