• Bildet ble tatt under byutviklingsstyrets befaring hos naboene ved Korsvikfjorden 14. november. Teknisk direktør Ragnar Evensen (innringet) bivåner mens plan- og bygningssjef Venke Moe og utvalgsleder Grete Kvelland Skaara fører ordet i bakgrunnen til venstre. FOTO: Vegard Damsgaard

- Forskjell på habilitet og klokskap

Selv om habiliteten er intakt, burde teknisk direktør Ragnar Evensen vurdert å tre til side i den betente utbyggingssaken ved Korsvikfjorden.