• Charlotte Josefine Johansen synes det er feil å forby mobilbruk i skolen. Hun oppfordrer heller til organiserte fellesaktiviteter.

Har ingen tro på totalforbud

Charlotte Josefine Johansen mener skolene bør finne andre løsninger enn å forby bruk av mobiler for å få elevene i aktivitet.