• Omtrent slik kan det se ut hvis ringveien rundt Kristiansand blir lagt i tunnel. Formannskapet har vedtatt at også dette alternativet skal utredes.

Fortsetter planlegging av motorvei i boligområde

Statens vegvesen skal utrede en ringvei som vil ramme boligområder på Sødal og store friluftsområder vest for byen. Høyre tror likevel ikke dette alternativet blir valgt.