• Den gamle prestegården er i kommuneplanen avsatt til offentlig formål. Boligen har stått tom siden i sommer, og den nye prosten i Otredal prosti, Gunnar Ellingsen, ble ansatt uten boplikt. FOTO: Henrik Ihme

- Fem millioner er for dyrt

Rådmannen mener Vennesla kommune kan få kjøpt den gamle prestegården billigere på det åpne markedet.