• Fungerende gruppeleder i Kristiansand Frp, Stian Storbukås, åpner for å sende avfall til forbrenning i stedet for gjenvinning hvis det viser seg at miljøgevinsten ved gjenvinning er for lav. Det vil i så fall føre til at alt avfall kan kastes i samme dunk. Her er han ved sameiet der han bor i Trollkleiva på Søm. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Kildesortering kan bli avviklet

Nye avfallsregler kan føre til at avfall som i dag blir gjenvunnet, i stedet blir brent. Frp mener tiden kan være inne for å avvikle hele eller deler av kildesorteringen.