• I verneområdet mellom Oksøy og Ryvingen er det totalforbudt å kjøre vannscooter. I de rosa feltene og den røde buffersonen rundt verneområdet er det lov å drive transportkjøring i fem knop. Men de fleste steder er det umulig å komme til lovlig område uten å krysse verneområdet.

Vannscooter-førere som holder fartsgrensa blir ikke bøtelagt

Agder-politiet bekrefter at det ikke går an å kjøre vannscooter i Søgne-skjærgården uten å bryte loven. Men du slipper bot så lenge du unngår vernesonen og holder fartsgrensa på fem knop.