• Bygningene her øst i næringsområdet ved Støodden skal rives for å gi plass for nytt kontorbygg. Det skal også fylles ut store mengder masser i sjøen. FOTO: Reidar Kollstad

Klargjør tomta på Støodden

Flere bygninger skal rives og det fylles ut i sjøen, slik at det omstridte kontorbygget på Støodden kan påbegynnes om et års tid.