• Per Kristian Vareide mener sykehusledelsen må ta kontroll over nyansettelser.

Ansetter flest nye i Helse Sør-Øst

— Dette er et ledelsesproblem, sier styremedlem Per Kristian Vareide.