Fylkeslegen: – Pågår et kappløp mellom vaksinering og Delta-smitten