Illustrasjonen viser Tangvall i Søgne med det foreslåtte nye skolesenteret (i brunt), foreslåtte høyhus (i gult), og leilighetsbygge som allerede er vedtatt (i grått). Illustrasjonen viser Tangvall i Søgne med det foreslåtte nye skolesenteret (i brunt), foreslåtte høyhus (i gult), og leilighetsbygge som allerede er vedtatt (i grått). Foto: Søgne kommune

Foreslår ulike høydesoner på Tangvall