• Illustrasjonen viser Tangvall i Søgne med det foreslåtte nye skolesenteret (i brunt), foreslåtte høyhus (i gult), og leilighetsbygge som allerede er vedtatt (i grått). FOTO: Søgne kommune

Foreslår ulike høydesoner på Tangvall

Administrasjonen mener soneinndeling med ulike etasjehøyder er den beste måten å styre høydeutviklingen på Tangvall.