• Den 12 år gamle Teistedalstunnelen på Kvinesheia er en av fire tunneler på E 39 i Kvinesdal som skal oppgraderes for å innfri krav i EUs sikkerhetsdirektiv for veitunneler. FOTO: Torbjørn Witzøe

Stenger E 39 i 18 måneder

Bilistene må neste år forberede seg på lange omkjøringsveier og kolonnekjøring når fire nye E 39-tunneler skal oppgraderes.