Disse fjerdeklassingene synes det er stas å ha uteskole på tirsdager. F.v.:  Mari Ekblom Solheim , Melina Kurdland, Sereina Snerthammer, Malia Kind, Silvana Munir Jarkin, Josefine Knobel Andersen, Eline Bratland Haugedal, Anna Luka Ugland-Pirolt sammen med lærer Charles Evensen. Disse fjerdeklassingene synes det er stas å ha uteskole på tirsdager. F.v.: Mari Ekblom Solheim , Melina Kurdland, Sereina Snerthammer, Malia Kind, Silvana Munir Jarkin, Josefine Knobel Andersen, Eline Bratland Haugedal, Anna Luka Ugland-Pirolt sammen med lærer Charles Evensen. Foto: Heida Gudmundsdottir

Gjør barna det bedre på skolen om de får mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen?

Forskerne er uenige om sammenhengen mellom skoleprestasjon, læring og fysisk aktivitet, men Stortinget planlegger mer fysisk aktivitet inn på timeplanene. På Presteheia skole har elevene i første til og med fjerdetrinn, uteskole en dag i uka.