• Det moderne huset i Bergstien 5B sto ferdig i august 2014. FOTO: Kjartan Bjelland

Byggesaksleder godkjente brorens hus

Byggesaksleder Bjørn Harald Andersen signerte ferdigattest for et hus der hans egen bror var medeier. Andersen mener selv han ikke var inhabil, men professor Jan Fridthjof Bernt er av en annen oppfatning.