• Leder i Åseral Snøscooterklubb, Tom Handeland, er en av mange som har sikret seg skredpakken, en ryggsekk med nødvendig utstyr til bruk ved snøskred. Her viser han frem innholdet i ryggsekken på gårdstunet hvor han bor i Mandal. FOTO: Espen Sand

260 snøscooterførere har kjøpt sikkerhetsutstyr etter skredulykken i Åseral

I kjølvannet av den tragiske skredulykken i Åseral, har 260 snøscooterførere i Agders indre bygder nå investert i skredutstyr. – Vi må ta lærdom av ulykken, mener snøscooterleder.