Leder i Åseral Snøscooterklubb, Tom Handeland, er en av mange som har sikret seg skredpakken, en ryggsekk med nødvendig utstyr til bruk ved snøskred. Her viser han frem innholdet i ryggsekken på gårdstunet hvor han bor i Mandal. Leder i Åseral Snøscooterklubb, Tom Handeland, er en av mange som har sikret seg skredpakken, en ryggsekk med nødvendig utstyr til bruk ved snøskred. Her viser han frem innholdet i ryggsekken på gårdstunet hvor han bor i Mandal. Foto: Espen Sand

260 snøscooterførere har kjøpt sikkerhetsutstyr etter skredulykken i Åseral