• Politiet fant tidligere i år Sigmund Olsen (44) drept, partert og gravd ned i en myr på gården til den dømte svogeren (38) i Åmli. FOTO: Sondre Steen Holvik

– Tiltaltes handlemåte med skjending av liket og forsøket på å skjule forbrytelsen er skjerpende

Retten slår fast at det ikke forelå noen nødverge-situasjon da svogeren (38) drepte Sigmund Olsen (44) i sinne og frustrasjon, parterte liket og tok pengene hans. 38-åringen anker dommen.