Mobi­lise­rer for å redde turom­råde: – Blir ned­bygd på alle kanter