Har fløyet flere hundre turer. Snart er prosjektet ferdig.