Mili­tære kjøretøy med panser­vogner rullet gjennom Kristian­sand

foto