foto

Tannle­gens pensjo­nistliv er ikke helt som andres