• Det er fiskerihavna midt på bildet, med bildekk i front, som foreslås utvidet utover langs moloen. FOTO: Reidar Kollstad

Får 5,5 millioner til fiskerihavn

Fiskerihavna på Båly får 5,5 millioner over statsbudsjettet til utvidelser. – Stor aktivitet i fiskerinæringen kombinert med for lite kaiplass er årsaken, sier ordfører.