• Maren Strandheim Nærdal følger sin eldste datter til førskoledag på Fagerholt skole. Hun fikk egentlig plass på Presteheia, nesten tre kilometer unna Fagerholt skole. FOTO: Jacob Buchard

To år etter at Fagerholt skole ble utvidet, er kapasiteten sprengt

Nye Fagerholt skole med plass til 500 barn sto klar for to år siden, men har ikke kapasitet til å ta imot alle dem som bor nærmest. – Nærmiljøet og ungene blir splittet, sier Maren Strandheim Nærdal.