Dødsulykken i Festnings­gata: Krever 750.000 kroner i erstat­ning