• Utvidelsen av ferjehavna var opprinnelig planlagt ved at kaifronten flyttes ut mellom 26 og 46 meter i havnebassenget, det området som her er skravert med gult. Men Statens vegvesen mener dette kan unngås, og har blant annet funnet rom for å flytte rundkjøringen 10-15 meter nærmere E 39. FOTO: Norconsult

Kan spare flere hundre millioner kroner

Det er estimert milliardbeløp for å lage ny ferjehavn når E 39 fra Gartnerløkka skal bygges. Men veivesenet foreslår nå løsninger som blir langt billigere.