På Kulia passerer de kommunegrensa mellom Kristiansand og Songdalen, som fra nyttår viskes ut. Fremst ligger ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland, deretter Songdalens varaordfører, femtekandidat Jan Erik Tønnesland, og til slutt fjerdekandidat Jannike Arnesen. På Kulia passerer de kommunegrensa mellom Kristiansand og Songdalen, som fra nyttår viskes ut. Fremst ligger ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland, deretter Songdalens varaordfører, femtekandidat Jan Erik Tønnesland, og til slutt fjerdekandidat Jannike Arnesen. Foto: Vegard Damsgaard

På to hjul gjennom nye Kristiansand