Bygg 1: Portvakt, Besøksavdeling med besøksleilighet, Administrasjon (omlag 25 ansatte), Garderobeanlegg, kantine og treningsrom for ansatte, Rettslokale, Helseavdeling. Bygg 2: Mottaksavdeling for innsatte, Særavdeling for innsatte, Sikkerhetsceller. Bygg 3: Bibliotek, Butikk, Livssynlokale, Gymsal/treningsrom for innsatte. Bygg 4: Fire boenheter med 12 celler i hver, Avdeling for undervisning og arbeid. Bygg 5: Utelager Bygg 1: Portvakt, Besøksavdeling med besøksleilighet, Administrasjon (omlag 25 ansatte), Garderobeanlegg, kantine og treningsrom for ansatte, Rettslokale, Helseavdeling. Bygg 2: Mottaksavdeling for innsatte, Særavdeling for innsatte, Sikkerhetsceller. Bygg 3: Bibliotek, Butikk, Livssynlokale, Gymsal/treningsrom for innsatte. Bygg 4: Fire boenheter med 12 celler i hver, Avdeling for undervisning og arbeid. Bygg 5: Utelager

Slik blir det nye fengselet i Mandal