Stor lokal motstand mot dyrere E 39

Fem av seks Lister-kommuner gir sin klare støtte til den rimeligste E 39-traseen. Kun Flekkefjord foretrekker alternativet nærmest eget bysentrum, som koster 3,7 milliarder kroner mer.

Publisert:

Arnt Abrahamsen (Ap) er ordfører i Farsund, og er politisk leder av Lister interkommunale politiske råd. Foto: Torbjørn Witzøe

  • Henrik Ihme

LISTER: Dette er også det alternativet som Vest-Agder fylkesting vedtok å støtte som et av sine siste vedtak før sammenslåingen av fylkene.

– Vi har forståelse for at Flekkefjord foretrekker at veien går nærmest deres bysentrum, men at fylkestinget ikke ser lenger er vi forundret over, sier Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) til Fædrelandsvennen.

Høringsfristen for hvor den nye firefelts europaveien fra Lyngdal til Ålgård skal gå løper ut på fredag, og ordførerne i Listerrådet har nå gitt sitt svar til Kommunaldepartementet.

Et av punktene lyder slik: «Hele regionen, med unntak av Flekkefjord kommune, foretrekker alternativ A1 gjennom Agder».

Det er den indre traseen, som er kostnadsberegnet til 12,4 milliarder. Prisen på den ytre linjen (A2) er 16,1 milliarder. Det er en differanse på 3,7 milliarder kroner. Statens vegvesen, som planlegger veien før Nye Veier skal bygge den, anbefaler den billigste linjen.

Tror Flekkefjord snur

Nye Veier prioriterer de strekningene som gir mest samfunnsøkonomisk nytte, og det er en frykt for at en dyrere vei kan føre til at hele prosjektet blir utsatt.

– Vi fem kommuner er helt samstemte for å gå for den traseen som er anbefalt. Men om jeg tolker signalene riktig, så tror jeg at Flekkefjord også kommer til å havne der. Når de får se tilførselsveien ned til Flikka, så vil de nok se på dette med andre øyne, sier Abrahamsen.

Den røde linjen viser hvor Statens vegvesen mener at den nye motorveien fram til Ålgård skal gå (A1-alternativet). Fylkespolitikerne i Vest-Agder og Flekkefjord kommune ønsker det blå alternativet (A2). Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen

Fædrelandsvennen lyktes ikke å få en kommentar fra Flekkefjord-ordfører Torbjørn Klungland (Frp) tirsdag kveld.

Til NRK sier han at det var ukjent at det billigste trasévalget ville innebære en ny tilførselsvei til Flekkefjord.

– Detaljene rundt den veien var ikke klart under behandlingen, i alle fall ikke for meg.

Tore Askildsen er fylkespolitiker i Agder fylkeskommune, og tidligere fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Kjartan Bjelland

– Mangler helhet

Lister-ordførerne møttes før jul, men Abrahamsen sier at de ble svært overrasket da de så vedtaket i fylkestinget, der et flertall gikk inn for den mer kostbare linjen.

– Da vi kom tilbake på jobb etter nyttår tok vi en runde rundt til alle ordførerne, og sendte ut dette høringssvaret. Vi håper virkelig at ikke den nye veien stopper opp, sier Abrahamsen. Han legger til:

– Min tolkning er at de gjorde et vedtak som går mer på lokale følelser enn på helhetstenkning.

Les også

Merker økt motstand mot motorveiplaner

Tidligere fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune, Tore Askildsen (KrF), var med å sikre flertall for ønsket om den ytre traseen.

– For innbyggerne, næringsutvikling og jordvern var dette det beste. Så har det kommet opp i ettertid at Nye Veier mener at prosjektet da kan rykke bakover i køen, men det var ikke del av saksframstillingen. Dersom det skjer så tar vi gjerne en ny vurdering. Men det er lettvint av Nye Veier å presse gjennom den billige løsningen ved å si at den ellers ikke skal bygges først, sier Askildsen.

– 3, 7 milliarder kroner er mye penger, men det er bare ti prosent av hele strekningen fra Lyngdal til Ålgård. Nye Veier skal også regne på sitt eget alternativ, og vi har sagt at vi ønsker å få saken tilbake til vurdering da, sier Askildsen.

Asbjørn Heieraas er prosjektdirektør i Nye Veier. Foto: Jacob Buchard

Eget alternativ

Prosjektdirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas, bekrefter at selskapet ser på en løsning som ikke er med i planforslaget som er på høring.

– Det er ved kryssingen av Fedafjorden at vi ser på en løsning lenger inn i fjorden, som kobler seg videre på A1-traseen. 3, 7 milliarder utgjør stor forskjell mellom de to alternativene, som gjør at A1 står støtt uavhengig av en alternativ trase over fjorden.

Ifølge Heieraas vil dette alternativet korte ned veien med to kilometer, og økningen i samfunnsøkonomisk nytte vil ha betydning for hvor veiprosjektet havner i rekken av utbygginger i porteføljen.

– Målet er en høyere prioritering som sikrer gjennomføringen av veistrekningen, sier Heieraas, og legger til at de har spilt inn dette til departementet.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Henrik Ihme henrik.ihme@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. Går for denne linja på E 39: – Lite gjennom­tenkt

  2. Går for denne linja på ny E 39

  3. Veistrid skal avgjøres av departementet

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Lister
  2. Agder
  3. Statens vegvesen
  4. Vest-Agder