– Studenter som trives er de beste ambassadører for studier på Sørlandet. Den erkjennelsen har ledelsene ved de forskjellige høyskolene, og seinere universitetet, hatt med seg hele tiden, sa Steinar Finseth til Fædrelandsvennen da han gikk av med pensjon i 2017. – Studenter som trives er de beste ambassadører for studier på Sørlandet. Den erkjennelsen har ledelsene ved de forskjellige høyskolene, og seinere universitetet, hatt med seg hele tiden, sa Steinar Finseth til Fædrelandsvennen da han gikk av med pensjon i 2017. Foto: Bjelland, Kjartan

«Mr. Studentvelferd» har gått bort