• ATTRAKSJON I HAVGAPET: På den gamle verftstomta på Kapelløya blir det 21 leiligheter og restaurant, som fylkeskonservatoren aksepterer. ILLUSTRASJON: siv.ark. Tor Linge Tønnessen

Bølgen & Moi til Ny-Hellesund

Trond Moi tar med seg kjøttkniven og forkleet, og lager en restaurant som skal trekke gjester fra hele landet til Ny-Hellesund.