Barneombudet: Barnas alarmtelefon i bakleksa

Barne— og likestillingsdepartementet har opprettet en alarmtelefon for omsorgssviktende barn, men blir kritisert av Barneombudet for ikke å markedsføre den.