Avføring rant i Lyngdal sentrum

Hærverk på mobile doer.