Dette er problemene på sykehuset

Selv om sykehuset produserte mindre i fjor, øker underskuddet i foretaket.