Ber om penger til tømmerbruer

Fellesforbundet, Norsk Industri og organisasjonene i skognæringen har plukket ut ti bruer som de mener regjeringen snarest bør utbedre.