UiA-rektor frykter intern maktkamp

I dag legger Stjernøutvalget fram sitt forslag til framtidens universitet. Alt tyder på at Universitetet i Stavanger (UiS) opphører som egen organisasjon.