Villmarka forsvinner

Siden 1988 har 1.850 km2 villmarkspreget areal forsvunnet i Norge. Det tilsvarer ca. 259.000 fotballbaner. Det er energisektoren som har spist opp villmarka i de siste 20 år. Tidligere var det landbruket.