OSLO Klimashopping i AsiaNeste uke reiser embetsmenn fra Finansdepartementet på rundtur i Asia, på jakt etter nye klimaprosjekter. De har over 4 milliarder sterke norske kroner til å handle klimakvoter for. Reisen er ledd i en langt mer aktiv strategi for å spore opp klimaprosjekter i utviklingsland, såkalte CDM-prosjekter. Samtlige norske utenriksstasjoner i utviklingsland har nå fått instruks om å bistå Finansdepartementet i å finne fram til aktuelle CDM-prosjekter. NTB