• «Dette var et inngrep som ikke skulle vært foretatt. Jeg beklager det inntrufne. Rent faktisk var han ikke til noe hinder», skriver Hareide i brevet. FOTO: Amund Hestsveen

Beklager bortvisning av journalist

Politimesteren beklager at politiet beslagla kameraet og bortviste Fædelandsvennens journalist under en trailerulykke i Lyngdal.