• FOTO: Scanpix

Mette-Marits mor ville ha forsoning på Skaugum

Mette-Marits mor Marit Tjessem holdt forsoningsmøte med en av Rolf Berntsens sønner på Skaugum i et forsøk på å løse en bitter arvestrid.