Kommunen vil kjøpe prakteiendom

Kristiansand kommune skal prøve å sikre seg praktbygget til Stray langs Strandpromenaden.