• BLIR ASYLMOTTAK? Kvås videregående skole, der skoledriften ble lagt ned i år. FOTO: Torbjørn Witzøe

Asylmottak på Kvås VGS?

Kvås videregående skole i Lyngdal kan bli mottak for asylsøkere som er i ventefasen.