• FOTO: Kjartan Bjelland

Nila og Ingrid suverent mest populære

Engasjementet rundt dyreparkens nye gaupejenter har vært stort. I dag er navnet på gaupene klare.