• FOTO: Tormod Flem Vegge

Fakkeltoget rokket ikke på slagutredningen

Fakkeltoget har ikke rokket sykehusdirektør Jan Roger Olsen: Sørlandet sykehus Arendal skal svekkes for å styrke slagbehandlingen for hele Sørlandet.