• Kirkeverge Øystein Ramstad i tårnet til Mandal kirke før det ble tatt ned. Nå håper han at Riksantikvaren går med på å ikke ta tilbake teglsteinen. Han vil også bygge det opp igjen på en mindre komplisert måte for å spare penger. FOTO: Jarle R. Martinsen

Mot løsning for Mandal kirke

Det kan gå mot en løsning for å få på plass tårnet til Mandal kirke igjen.