• Her ved Forus utenfor Stavanger sentrum gikk biltrafikken ned da man økte prisene i bommen. I Kristiansand har forslaget om en lignende økning blitt liggende og det er uklart når det kommer opp igjen. FOTO: Jarle Aasland/Stavanger Aftenblad

Bygde nye bommer, økte prisene og reduserte trafikken

Stavanger og nabokommunene etablerte tiltakene som har skapt mye bråk i Kristiansand. De bygde flere bomstasjoner, økte prisene og reduserte biltrafikken.