• Huset står eksponert for vær og vind på toppen av Hamreheia. Det kan fort gå noen måneder før endelig tillatelse er gitt. FOTO: Kjartan Bjelland

Omstridt hus må tilbakeføres

Utbyggers klage havnet på steingrunn. Fylkesmannen godtar ikke at kommunen setter til side reguleringsplanen på Hamreheia.