• Fra venstre: John Svendsen Kleivset, driftsleder hos Avfall Sør, Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig hos Avfall Sør, og Kristian Nordby, prosjektleder for kommuner og interkommunale selskaper hos Grønt Punt Norge. FOTO: Tormod Flem Vegge

Sjekket hvor flinke folk i regionen er til å sortere plast

De første stikkprøvene er klare etter at det ble innført plastsortering i Kristiansand-regionen i februar. Prøvene viser hvor flinke husstander i regionen er til å sortere plastemballasje.