• Fra venstre: Thomas Strømmen (23), Andreas Robin Schjelderup (25), Jan Olav Moe Mikkelsen (25), Gordon Omland (27), Ilhan Emyri (29), Didrik Sørensen, arbeidsleder i parkvesenet i Kristiansand kommune, og Solomon Mahansho (27). Her er gjengen på Hamresanden for å rydde skog og kratt og åpne opp landskapet. FOTO: Tormod Flem Vegge

– Dette har forandret livet mitt

Et samarbeid mellom Nav, Jobbskolen og Kristiansand kommune har snudd opp ned på livet til unge som før var fanget av tiltaksløshet.